יום שלישי, 23 באוגוסט 2016

The Fieldmarshal- A short animated film

https://www.youtube.com/watch?v=BIIO3vtjJZU
http://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn/article/hapyldmrshl-lzkrv-shl-avry-grvsmn?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=FieldMarshal

A short animated film , after a story by the late Uri Grossman / directors: Noam Meshulam & Noam Nadav / Music: Ady Cohen / Produced by Beit Avichai

יום שני, 1 באוגוסט 2016

Simpsons exhibition- Animix festival, Tel Aviv, August 2016

The Simpsons at Animix 2016
an illustration I did for the Simpsons exhibition- Animix festival, Tel Aviv, starting on August 2.
איור שעשיתי לתערוכה 'צהוב עולה', במסגרת פסטיבל אנימיקס, 2.8.16, ת"א