יום שישי, 17 בפברואר 2012

Happy Woman's Day-Cartoon Contest-In memory of the late Israeli cartoonist(woman),Friedel Stern

This cartoon came in first at the contest.

Happy Woman's Day-Cartoon Contest

That was my 2nd cartoon in the contest

יום שישי, 3 בפברואר 2012

Davka-Yiddish Culture Magazine

איור שער ל'דווקא', כתב-עת בנושא אידיש וספרות אידיש, ולמאמר של רוביק רוזנטל בנושא היחסים בין הגרמנית והאידיש.