יום רביעי, 31 ביולי 2013

יום שני, 22 ביולי 2013

EINAYIM children's magazine (issue 90/ WAR /December 2005)

חידה מתוך 'עיניים' / מלחמה / גליון 65 / דצמבר 2005


EINAYIM children's magazine (issue 90/Life in the past/January 2008)

מתוך 'עיניים' / 'החיים פעם' / גליון 90 / ינואר 2008